Omaishoidon tukipalvelut

Henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut sairauden, tapaturman tai ikääntymisen vuoksi voivat ostaa arvonlisäverotonta apua arjessa selviytymiseen. Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus ja palvelusuunnitelma. Lisäksi asiakkaalla on oikeus hakea kotipalvelun kustannuksista kotitalousvähennystä. 

Alvitonta kotiapua voi ostaa myös omille vanhemmille, puolison vanhemmille tai isovanhemmille. Palvelun ostajalla on tällöin samanlainen oikeus kotitalousvähennykseen.

HUOM! Myös lapsiperheillä on oikeus ostaa alvitonta palvelua tilapäiseen tarpeeseen, kuten vanhemman jaksamisen tueksi sairauden tai tapaturman kohdatessa.

HUOM! Elokuusta 2018 alkaen Sipoon kunta on hyväksynyt yritykseni palvelusetelituottajaksi alle ja yli 18-v omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseen sekä kotihoidon tukipalveluihin.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle kotipalvelulle ja omaishoidon sijaispalvelulle. Palvelusetelillä voi ostaa yksityisen palveluntuottajan palveluita. Ota yhteyttä ja jutellaan miten voisin auttaa Sinua!

Minimi työaika on kaksi tuntia /käyntikerta.

  • Kodin juhlien järjestäminen (esim. syntymäpäivät, rippi- ja YO-juhlat)
  • Tilapäinen lemmikkien hoitoapu
  • Nurmikon leikkaaminen
  • Ikkunanpesu

Ikääntynyt, sairas, toipilas tai vammautunut voi ostaa arvonlisäverottomasti apua mm. kodinhoitoon tai kaupassa ja lääkärissä käyntiin. Jos toimintakykysi on alentunut ja et selviä arjestasi ilman apua, olet oikeutettu arvonlisäverovapaaseen kotiapuun. Yli 80v ikä on jo sinällään peruste saada ostaa arvonlisäverotonta kotiapua.

 

Sosiaalipalvelut kuten siivous, ikkunanpesu, ateria- ja vaatehuolto, kodinhoito, auttaminen pienten lasten hoidossa vanhemman jaksamisen tueksi sekä saattaja- ja ruokaostospalvelut.

 

Voit itse ottaa yhteyttä valitsemaasi yritykseen, joka tuottaa alvittomia sosiaalipalveluja asuinkuntasi alueella. Lista palveluiden tuottajista löytyy Sipoon kunnan sivuilta (kirjoita hakuun yksityiset sosiaalipalvelut- sieltä kohta kunnan ylläpitämä rekisteri palveluista). Voit saada listan myös kunnan palveluohjaajalta. Palveluohjaajat myös opastavat löytämään sinulle sopivan tekijän haluamaasi kotityöhön.

Palveluyritys laatii kanssasi kirjallisen palvelusopimuksen ja suunnitelman. Lääkärintodistusta ei tarvita vaan palveluntuottaja yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa määrittää palvelun tarpeen.

 

Palvelusopimuksessa määritellään, mitä palvelua tarvitaan ja kuinka usein. Myös tilapäiseen palveluntarpeeseen määräajaksi.

 

Palvelusuunnitelmaan kirjataan perustelut sosiaalihuollon tarpeelle eli kerrotaan, miksi tarvitset apua. Palvelunsaajan toimintakyvyn pitää olla todetusti alentunut. Tällainen tilanne on esimerkiksi arjessa kotona selviämisen tukeminen niissä kotitöissä jotka ovat itselle liian raskaita. Lääkärintodistusta ei kuitenkaan tarvita. Palveluyritys arvioi, täyttyvätkö alvittomuuden kriteerit.

 

 

Kotiavun hinnat alkaen 1.1.2019 (alv. 0%)

arkisin ma-ti klo 8-17                           38,00 €/h

la-su 10-16 ja arki-iltaisin 17-20         48,00 €/h

HUOM! Maksuksi käyvät myös omaishoidon palvelusetelit!

 

 

Kotitalousvähennys

Yritykseni kuuluu ennakonperintä- ja arvonlisärekisterin piiriin, joten asiakkaan on mahdollista saada kotitalousvähennystä kotiapupalveluista. Voit saada kotitalousvähennystä myös omille vanhemmillesi tai appivanhemmille ostamistasi palveluista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 € / henkilö / vuosi. Omavastuu on 100 €. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin. Vähennyksen määrä on 50 % työn osuudesta.

Lue lisää:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/nain-ilmoitat-kotitalousvahennyksen/

Kotitalousvähennyslomake 2018

 

 

 

 

 

 

 

© Tmi Rita Manninen 2019